fbpx

Lars Alm new CEO of fast growing BAS ITG

Den digitala innovationsbyrån BAS ITG rekryterar Lars Alm som ny VD. Han kommer närmast från samma roll på mobilbolaget Apegroup.

PÅ BAS ITG ska Lars Alm fortsätta driva bolagets starka tillväxt och utveckling framåt, vilken under det senaste året bland annat inneburit arbetet med Zound Industries och den nya mobiltelefonen Marshall London samt uppdrag åt Blueair, NK och HBO Nordic. Han har lång erfarenhet från tillväxtbolag inom kommunikation, mobilt och digitalt. De senaste tre har han varit VD för mobilbolaget Apegroup som växt från 28 till 75 personer, och innan dess var han Business Director på DDB Stockholm då bolaget växte från 50 till 150 personer. För 15 år sedan grundade han även Netgame Factory, som var ett av de tidiga teknikbolagen inom mobilt i Sverige.

“BAS ITG har oerhört spännande innovationsuppdrag som får stor respons och uppmärksamhet runt om i världen. Jag är glad över förtroendet och otroligt imponerad av den kompetens som finns här. Bolaget står inför en spännande framtid, med viktiga rekryteringar och nya globala uppdrag i närtid. Målet är att bli en ledande kraft inom digital och teknisk innovation”, säger Lars Alm.

BAS ITG genomför digitala strategier och tekniska innovationer som även innebär design och implementation genom hela kedjan fram till lansering och utrullning. Erich Hugo, som är en av grundarna till BAS ITG och som varit VD fram tills nu, blir i samband med denna förändring Chef Affärsutveckling.

“Vi gör nu en strategisk rekrytering för att stärka BAS ITG ytterligare. Bolaget växer med mer än 100 % under året och vi har ett otroligt stort intresse både från befintliga och nya kunder. Vi har sedan en tid tillbaka sökt efter en person som har gedigen bakgrund inom digitalt tillsammans med ett brinnande intresse och förståelse för innovation och entreprenörskap och med Lars har vi hittat rätt”, säger Erich Hugo.


 

The Digital Innovation Agency BAS ITG has recruited Lars Alm as new CEO. Lars joins BASITG from the mobile-app company Apegroup.

Lars will continue to drive The Interesting Times Gang’s strong growth and development forward, which in the past year included among other things, working for Zound Industries and developing the new mobile phone “Marshall London” and other assignments for customers such Blueair, NK and HBO Nordic. He has extensive experience with fast growing companies in the communications, mobile and digital field. Most recently, he has been CEO of the mobile-app company Apegroup which he grew from 28 to 75 people, and before that he was Business Director at DDB Stockholm as the company grew from 50 to 150 people. 15 years ago he founded  NetGame Factory, which was one of the early technology companies in the mobile space in Sweden.

“BAS ITG has an extremely exciting innovation mission that gets great feedback and attention around the world. I am honored and incredibly impressed by the expertise available here. The company faces an exciting future, with important recruitments and new global strategies in the near future. The goal is to become a leading force in the digital and technological innovation “, says Lars Alm.

BAS ITG implement digital strategies and technological innovations which also involves design and implementation throughout the business chain up to the launch and roll. Erich Hugo, who is a founder of BASITG and was CEO until now, will become Head of Business Development.

“We are making a strategic recruitment to strengthen BAS ITG further. The company has grown by more than 100% during the last year and we have an incredible amount of interest from both existing and new customers. We have for some time been looking for a person who has a solid background in digital with a passion and understanding of innovation and entrepreneurship and with Lars, we found the perfect match “, says Erich Hugo.

 

Lars Alm new CEO of fast growing BAS ITG